Tarieven

Verzekerde zorg en gecontracteerde zorgverzekeraars

Psychiatrische behandeling en psychotherapie bij een psychiater-psychotherapeut is medisch-specialistische zorg en hoort thuis in de “Specialistische GGZ”. Deze behandelingen vallen voorlopig nog onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering maar komen voor vergoeding in aanmerking bij de zorgverzekeraar alleen na verwijzing door de huisarts voor “Specialistische GGZ”. De behandeling bij mij wordt volledig vergoed door uw ziektekostenverzekering mits het om “verzekerde zorg” gaat. De kosten van de behandeling tellen wel mee voor uw eigen risico. Als het algemeen eigen risico (in 2021: €385) nog niet voor andere ziektekosten is betaald, zal uw zorgverzekeraar dit bij u in rekening brengen. Het is wel zo dat tegenwoordig niet alle diagnoses vergoed worden. Afhankelijk van uw problematiek en mijn diagnostische bevindingen kan het dus zijn dat uw diagnose c.q. de behandeling van uw probleem niet vergoed kan worden en dat u de behandeling zelf zal moeten betalen.
P1020983-bew-1000px
Zoals in de voorgaande jaren, ook voor 2022 heb ik contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars (en bijbehorende merken en sub-labels) voor “Specialistische GGZ”. Met onderstaande ziektekostenverzekeraars heeft de praktijk een overeenkomst voor rechtstreekse vergoeding voor de behandeling van hun verzekerden. Hoewel de lijst zorgvuldig is samengesteld, kan deze onjuistheden bevatten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zie ook https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er
* CZ-groep (o.a. OHRA, Nationale Nederlanden, CZ)
* DSW-groep (o.a. Ditzo, De Amersfoortse, a.s.r.)
* Menzis-groep (o.a. Hema, Menzis, AnderZorg)
* Multizorg/VRZ-groep (o.a. Zorg en Zekerheid, ONVZ, VvAA, PNOzorg)
* VGZ-groep (o.a. IZZ, IZA, UMC, Unive’, VGZ)
* Achmea-groep (o.a. FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis)
* Caresq-groep (o.a. IptiQ, Promovendum, National Academic)

Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening. Afhankelijk van uw polis, dit is in 2022 minstens 385 euro.

Zorgverzekeraars voeren helaas elk jaar een steeds harder en complexer beleid in het contracteren van zorgverleners. Elke zorgverzekeraar hanteert een eigen beleid qua toegekend budget (en dus het aantal patiënten dat in behandeling kunnen worden genomen) en het percentage van de jaarlijkse factuur dat wordt uitgekeerd. Enkele zorgverzekeraars geven in het contract met mij aan wat het maximale budget is waarbinnen alle behandelingen van de bij hen verzekerden moeten plaatsvinden. Dit kan betekenen dat ik wel een contract heb met uw zorgverzekeraar maar ik u niet als patiënt kan aannemen vanwege het ontbreken van voldoende budget om u te behandelen. In het aanmeldingsgesprek kan ik u vertellen hoe de stand van zaken is met betrekking tot uw zorgverzekering en of ik u al dan niet kan accepteren voor behandeling.

Jaarlijks kunt u van december tot 31 januari van het volgend jaar van zorgverzekeraar veranderen. Mocht u dit overwegen terwijl u al bij mij onder behandeling bent, dan moet u dit ook met mij bespreken omdat het veranderen van zorgverzekeraar consequenties kan hebben voor de vergoeding van uw behandeling bij mij.

De factuur van de behandeling, die door een zorgverzekering wordt vergoed, wordt rechtstreeks gestuurd naar de zorgverzekeraar. Eén keer per jaar en na afloop van de behandeling wordt een factuur gestuurd naar uw zorgverzekeraar. Het is ook daarom belangrijk dat ik bij aanvang van de behandeling beschikking heb over uw actuele verzekeringsgegevens.

Er zijn tariefafspraken gemaakt in de vorm van de op 01-01-2022 geïntroduceerd Zorg Prestatie Model (ZPM). De maximumtarieven van het ZPM worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

U kunt meer te weten komen over de huidige vergoedingssystematiek via de volgende bronnen:

Onverzekerde zorg

De behandeling van sommige problemen en/of klachten komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Dit geldt bijvoorbeeld voor relatieproblemen, aanpassingstoornissen, rouw- en burn-out klachten. Welke problemen wel of niet vergoed worden kan jaarlijks veranderen. Pas na de intakegesprekken en het uitgebreid inventariseren van uw klachten zal het duidelijk worden of uw behandeling wel of niet onder verzekerde zorg valt.

Onverzekerde zorg, waarvoor u zelf de rekening krijgt, moet u dus zelf betalen. Deze behandelingen behoren ook geregistreerd en gefactureerd te worden volgens de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) systematiek. De maximumtarieven voor alle DBC’s (wel of niet vergoed) worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Psychoanalyse

Sinds 2010 valt psychoanalyse niet meer onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Ook een aanvullende verzekering is vooralsnog niet mogelijk. Als u in psychoanalyse wilt, zult u dit zelf moeten betalen.

Coaching, leertherapie en supervisie

Counseling, coaching, leertherapieën en supervisies dient u zelf te betalen. Soms is de werkgever bereid deze te betalen of een bijdrage te leveren. Het tarief hiervoor is €100-125,= per uur (excl. BTW).

Afzeggen/niet verschijnen op een afspraak

Het kan voorkomen dat door ziekte of andere oorzaken een afspraak door u niet kan worden nagekomen. Als afspraken 24 uur van tevoren worden geannuleerd, per mail of telefonisch, worden er geen kosten in rekening gebracht. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd of als u niet komt zullen in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen 50 euro per sessie – ongeacht de reden van afzegging – en kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Voor afzeggen van coaching-, leertherapie- of supervisieafspraken binnen 24 uur geldt het tarief van de sessie.